Temel Değerler

10 Şubat 2020

                 15 Ocak 2020

                 TEMEL DEĞERLER
      

           1.  Hizmette çözüm ve sonuç odaklılık
           2.  Yeniliklere ve gelişime açıklık
           3.  Politikalarda tutarlılık, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik
           4.  İşbirliği, istişare ve katılımcılık
           5.  Şeffaflık, öngörülebilirlik ve erişilebilirlik
           6.  Uzmanlık ve yetkinlik
           7.  Etik değerlere bağlılık
           8.  Güvenlikte etkinlik
           9.  Girişimciliğe destek
         10.  Personelin kişisel gelişimini arttırmasını desteklemek ve mesleki bilgilerini arttırtmak
         11.  Taşra teşkilatını uzmanlaştırarak personelin yetkinliğini arttırmak konusunda farkındalık oluşturmak