Misyon & Vizyon

10 Şubat 2020

15 Ocak 2020

Misyon

 

“Sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve toplumsal refaha katkı sağlamak amacıyla; ihracatçılarımızı ve girişimcilerimizi destekleyerek rekabet gücünü ve uluslararası ekonomik ve ticari işbirliğini artıracak, üretici ve tüketiciyi koruyacak etkin, hızlı ve insan odaklı ticaret ve gümrük politikaları oluşturarak değişime açık yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmek, uygulamak ve koordine etmek, tüm firmalarımıza Bakanlığımızın ve devletimizin verdiği destek, teşvik ile gümrük mevzuatı ve mevzuattaki kolaylıklar hakkında bilgi vermek. ”

 


Vizyon

 

“Ticaretin daha rekabetçi, hızlı ve güvenli olmasını sağlayarak, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ihracatı teşvik ederek sürdürülebilir ekonomik büyümeye öncülük etmek, Bölge bazında rekabet üstünlüğü olan ürün ve eşyaların uluslararası piyasaya sunulmasına destek olmak. ”