Hedefler

10 Şubat 2020

15 Ocak 2020

HEDEFLER

 1.1. Üniversiteler ve Odalarla iş birliği.

 1.2. Personelin bilinçlendirilmesi.

 2.1  Firma ziyaretleri.

 2.2. İhracatçı ve ihracatçı adayı firmalarla etkili iletişim.

 2.3. İhtilafların azaltılması/işlemlerin güvenli ve hızlı yürütülebilmesi için bilgilendirme (Bilgi isteme hakkı, BTB, Uzlaşma hakkı, Küşat hakkı vb.

 2.4. İhracatçının desteklenmesi amacıyla, kolay destek (https://kolaydestek.gov.tr/), yurtiçi ve yurtdışı teşkilatımız kurumsal faaliyetlerimiz ve iletişim yolları hakkında bilgilendirme.

 2.5. Ticareti kolaylaştıracak OKSB, YYS vb. uygulamaları hakkında bilgilendirme.
 3.1. Gelişmiş bilişim teknolojilerinden yararlanmak.

 3.2. Etkin Risk analizi yapmak

 3.3. Mücadeleci kurumlarla işbirliğini arttırmak.

 3.4 Mücadelede devletin imkanlarını/teknolojiyi/Dijitalleşmeyi/Robotik teknolojiyi kullanmanın imkanlarını geliştirmek. (TIR güzargahı mobese kameraları/karayolları plaka okuma sistemleri, TIR firmalarının araç takip sistemlerinin kullanımı/gelişen yüz tanıma vb güvenlik sistemleri vb.)
 4.1. Tüketicinin korunması için standartların geliştirilmesine katkıda bulunmak .

 4.2. Ticareti yavaşlatmadan standart kontrollerin sıklaştırılması.

 5.1. Değişime açık olmak.

 5.2. Kurumlarla etkin iş birliği.

 6.1. Yolcu, kargo, posta ve jet yakıtı işlemlerinde iç gümrük olmamızdan ötürü buna dönük stratejiler geliştirmek. 

 7.1.  Fiziki altyapıyı güçlendirmek.

 7.2.  Teknik altyapıyı güçlendirmek.