Amaçlar

10 Şubat 2020

15 Ocak 2020

AMAÇLAR

  1.      Kamu ve Özel Sektör işbirliğinin arttırılması
  2.      Kaçakçılıkla Mücadeleyi arttırmak.
  3.      Ürün güvenliği sağlanması.
  4.      Kurumsal kapasitenin arttırılması.
  5.      Bakanlığımız merkez ve yurtdışı birimleri ile bağlantı idareler arasındaki iletişimi etkin kılmak. 
  6.      Öncelikle ihracatta olmak üzere gümrük işlemlerindeki süreçleri azaltmak.
  7.      Birleşme süreçlerini optimal düzeyde sağlamak.
  8.      Bölgesel risk analizi yapmak.  
  9.      Tasfiye sürecini hızlandırmak.
10.      Taşranın gelişen teknoloji, kompleksleşen firmalar ve gümrük işlemleri gereği, personelin uzmanlaştırılarak özlük hakları, kalitesi ve yetkinliğinin güçlendirilmesi.
11.      Kurum kültürünün oluşmasında katkıda bulunmak.
12.      Sadece küçük yeni KOBİ gibi işletmeleri değil, büyük işletmelerin daha büyük kurumsal dünya markası olmasına katkıda bulunmak.
13.     Tüm ürünlerin barkod usulü ile kayıt altına alınarak üreticiden yurtdışındaki tüketiciye kadar takibini yapmak amacıyla girişimde bulunmak. (ve ithalat anında da tüm ürünlerin kayıt altına alınması için uluslar arası kurumlarda süreç başlatmak)
 14.    Tüm İlgili Kurumların gümrük işlemlerine ilişkin alınmasını istedikleri tedbir uygulama veya vergilendirmelerde gümrük lisanını kullanmasını sağlamak için girişimlerde bulunmak.

 15.    Enerji tasarrufu.