Amaçlar

- Sürekli iyileştirilen, yararlanıcı odaklı, etkin gümrük hizmeti sağlamak
- Güçlü, çağdaş ve dinamik bir organizasyon olmak
- Kaçakçılığı önleyerek gelir kaybını azaltmak, insan ve çevre sağlığının güvence altına alınmasına ve terörün finansmanının engellenmesine katkıda bulunmak
- Etkin ve rasyonel gümrük işlemleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmak
- Kurum imajını güçlendirmek