İl Valisinin Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan ve Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi