Bölge Müdürlüğümüz
1- KURULUŞ: 
Bölge Müdürlüğümüz 16.01.1989 tarih ve 339 sayılı Genelge ile Malatya Gümrükleri  Başmüdürlüğü ve Malatya Gümrükleri Muhafaza Başmüdürlüğü şeklinde ayrı ayrı faaliyet göstermekte iken 29.07.2003 tarih ve 25183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2003/5932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Malatya Gümrük  ve Muhafaza Başmüdürlüğü olarak hizmet vermeye başlamış ve 22.12.2011 tarihli, 28150 sayılı Resmi  Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır.
             
2- FİZİKİ YAPI:

Bölge Müdürlüğümüz ve Malatya’da bulunan bağlı müdürlüklerimiz hizmet yerleşkesi Fırat Mah. İpek Cad. Erenler 2. Sokak Battalgazi/ MALATYA adresindedir.
Bölge Müdürlüğü ile Malatya’da hizmet veren birimlerin mevcut hizmet binası 2013 yılında yaptırılan iyileştirme çalışmalarına rağmen fiziki koşulları itibariyle gümrük hizmetinin amaç ve gereklerini tam olarak karşılamamaktadır.
Bu nedenle 2013 yılında başlatılan çalışmayla Yeşilyurt İlçesi İkizce Köyü sınırları içerisinde, merkeze 8 km uzaklıkta, organize sanayi bölgelerine ve havalimanına yakın konumda olan 17575,54 metrekarelik arsanın, hazineden Bakanlığımıza tahsisi gerçekleştirilmiştir.
Bahse konu alanın Bölge Müdürlüğümüzce aynı yıl içinde  imar çalışmaları tamamlanarak, hizmet binasının yapımı 2014 yılı Yatırım Programına alınması sağlanmış,  yapım ihalesi Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiş olup Haziran 2016 da yapımına başlanmıştır. Bitim süresi Mart 2018’dir.
 
Fırat Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Projesi 
 
3- BAĞLANTI MÜDÜRLÜKLERİ:     
Bölge müdürlüğümüze bağlı, dört adedi Malatya merkezde olmak üzere toplam yedi adet bağlantı müdürlüğü bulunmaktadır.
Malatya Personel Müdürlüğü
Malatya Gümrük Müdürlüğü
Malatya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
Malatya Tasfiye İşletme Müdürlüğü
Sivas Gümrük Müdürlüğü
Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü
Elazığ Gümrük Müdürlüğü
 
4- PERSONEL DURUMU:
Bölge müdürlüğümüz ve bağlantılarında toplam 170 personel görev yapmaktadır.
Bölge Müdürlüğü:20
Fırat Hukuk Grup Başkanlığı: 6                        
Malatya Gümrük Müdürlüğü: 37                        
Sivas Gümrük Müdürlüğü: 23                                   
Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü: 25
Elazığ Gümrük Müdürlüğü: 23
Malatya Tasfiye İşletme Müdürlüğü: 14
Malatya KİM: 19
Personel Müdürlüğü: 3             

5- FAALİYETLER:
Bölge Müdürlüğümüzün hizmet bölgesi Malatya, Elazığ, Sivas, Kahramanmaraş, Tunceli ve Bingöl illerinden oluşmaktadır.
Hizmet bölgemiz dahilindeki bağlı müdürlüklerimizde her türlü ithalat, ihracat ve posta gümrük işlemlerinin yanı sıra, yolcu işlemlerinin yapıldığı beş adet hava hudut kapısı da bulunmaktadır. 
 Gümrük sahalarında kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak, kaçakçılık sebebiyle ülkemizin ekonomik kayıplarını önlemek amacıyla Malatya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüzce kaçakçılıkla etkin müdahale edilmektedir.
 Malatya Tasfiye İşletme Müdürlüğümüzce 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177 maddesi uyarınca tasfiye edilebilir hale gelen eşya ve araçların tasfiye işlemlerinde coğrafi kısıtları ortadan kaldırarak farklı yerlerdeki ihalelere internet üzerinden teklif verilmesini sağlamak, ihalelere katılımı ve dolayısıyla rekabeti artırmak, eşyanın tasfiyesini hızlandırmak amacıyla e-ihale uygulamasına geçilmiştir.
             
5- İSTATİSTİKİ BİLGİLER:


-Türkiye Dış Ticaret Hacmi (Tüik Verileri)
 

 

 
                                                                          
2010
 
2011
 
2012
 
2013
 
2014
 
2015
 
2016
İTHALAT
($)
185,5 Milyar 240,8 Milyar 236,5 Milyar 251,7 Milyar 242,1 Milyar 207,2 Milyar  163,2 Milyar
(Kasıma Kadar)
İHRACAT
($)
113,9 Milyar 134,9 Milyar 152,5 Milyar 151,9 Milyar 157,6 Milyar 143,9 Milyar 117 Milyar
(Kasıma Kadar) 
 
-Fırat Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bağlantılarından Gerçekleşen İthalat İhracat Değerleri
 
 
                                                                       
2010
 
2011
 
2012
 
2013
 
2014
 
2015
 
2016
İTHALAT
($)
290 Milyon 297,9 Milyon 315,8 Milyon 445,9 Milyon 285,4 Milyon 250,5 Milyon  274,5 Milyon
İHRACAT
($)
224 Milyon 394,3 Milyon 390 Milyon 420,7 Milyon 456 Milyon 430,9 Milyon 426 Milyon
 
-Fırat Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Beyanname Sayıları
 
   
2010
 
2011
 
2012
 
2013
 
2014
 
2015
 
2016
 
İTHALAT ADEDİ
 
2437
 
1209
 
1535
 
1918
 
1781
 
2050
 
2429
 
İHRACAT ADEDİ
 
5871
 
6426
 
8070
 
9172
 
9098
 
10006
 
10.367
 
-Fırat Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Giren Çıkan  Araç Sayıları
 
   
2010
 
2011
 
2012
 
2013
 
2014
 
2015
 
2016
GİREN ARAÇ SAYISI  
3920
 
971
 
3547
 
5103
 
3936
 
5064
 
11.293
ÇIKAN ARAÇ SAYISI  
2425
 
2040
 
4719
 
5108
 
4517
 
6700
 
24.641