09.06.2016 Tarihli E İhale İle Araç Satışı

Bakanlığımız Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09/01/2015 tarihli, 5143918 sayılı yazıları gereği, 25/04/2014 tarihli, 28982 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)" uyarınca; Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz faaliyet alanında bulunan ve tasfiyelik hale geldiği bildirilen araçlardan, 09.06.2016 tarihi itibariyle 12 araç E-İhale yolu ile satışa sunulmuş olup,Sözkonusu e-ihaleler,  http://uygulama.ticaret.gov.tr/eihale adresinden "İhale İşlemleri-Güncel İhaleler" sekmesinden takip edilebilmektedir.